ROTARY CLUB PAZARDZHIK - BULGARIA

Our Program

Home
Our purpose
ROTARY MARATHON
MARATHON-Map
MARATHON-Rules
MARATHON-Registration
MARATHON-Results
MARATHON - Photo
Contact Us
Our Projects
Our Program
Members Page
News
Links

2006c_lg.gif

ПРОГРАМА НА РОТАРИ КЛУБ –гр.ПАЗАРДЖИК

                             2010-2011г  

ТЕМАТА НА РОТАРИ ЗА 2010 – 2011 ГОД. :

УКРЕПВАМЕ ОБЩНОСТИ, СБЛИЖАВАМЕ КОНТИНЕНТИ!

 

 

I.КЛУБНА СЛУЖБА

 

 1. РАЗШИРЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО В КЛУБА ( ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА) .
 2. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 4 БРОЯ ИЗНЕСЕНИ СРЕЩИ НА РК ПАЗАРДЖИК ( ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА) .
 3. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ВИСОКОПЛАНИНСКИ МАРАТОН “ОБИКОЛКА НА ЯЗ. “БАТАК” ВЪВ ВРЪЗКА С МЕСЕЦА НА НОВИТЕ ПОКОЛЕНИЯ И В ЧЕСТ НА ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА (22 септември 2010г.)
 4. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СРЕЩА СЪС СПЕЦИАЛИСТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК”.
 5. ИЗБОР НА НОМИНИ ПРЕЗИДЕНТ 2012 – 2013г. И БОРД НА ОФИЦЕРИТЕ 2011 -2012г. ( м. Декември 2010 )
 6. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЕМЕЙНО НОВОГОДИШНО ПАРТИ
 7. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРОЛЕТЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЛ ( м. Март – Април  2011г.).
 8. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕН НА КРЪСТНИКА НА РОТАРИАНЕЦА (през месеците Април, Май, Юни 2011г.).
 9. УЧАСТИЕ В РИБОЛОВНИЯ ТУРНИР (м. Октомври 2010г.).
 10. РАЗШИРЯВАНЕ НА НОСИТЕЛИТЕ НА ЗВАНИЕТО ПОЛ ХАРИС ФЕЛОУ (през цялата година) 
 11. ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРАДИЦИОННИЯ ПОХОД „ПО ПЪТЕКИТЕ НА ХРАБРИТЕ ЧЕТНИЦИ В СРЕДНОГОРИЕТО” (при подходящо време).

  

II. СЛУЖБА НА ОБЩЕСТВОТО

 

 1. РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ СЪВМЕСТНО С РОТАРИ КЛУБ БАД ПИРМОНТ ЗА РЕМОНТ НА КУХНЯ В ДОМ „МАЙКА И ДЕТЕ”, ГР.ПАЗАРДЖИК И ЗАКУПУВАНЕ И МОНТИРАНЕ НА ОГЛЕДАЛНА ШВЕДСКА СТЕНА.
 2. РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ СЪВМЕСТНО С РК БАД ПИРМОНТ ЗА ДОСТАВКА НА ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ И КОМБИНИРАНИ СТОЛЧЕТА ЗА ДЕЦАТА ОТ ДОМ „ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ” ГР.ПАЗАРДЖИК. 

 

III. ПРОФЕСИОНАЛНА СЛУЖБА

 

 1. СПОНСОРИРАНЕ ВЪЗНИКВАНЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН РОТАРИ КЛУБ В ГР.ПЕЩЕРА (целогодишно).
 2. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОФИЦИАЛНА КЛУБНА СРЕЩА М.ОКТОМВРИ – МЕСЕЦ НА ПРОФЕСИОНАЛНА СЛУЖБА
 3. СРЕЩИ НА КЛУБА С ИЗЯВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИЦИ – ХОРА НА ИЗКУСТВОТО, КУЛТУРАТА В ЧЕСТ НА МЕСЕЦИТЕ ЗА ЗАПОЗНАНСТВО – ЯНУАРИ И СВЕТОВНО РАЗБИРАТЕЛСТВО – ФЕВРУАРИ (м. Януари и м. Февруари 2010г.).
 4. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕГУСТАЦИЯ НА МЛАДИ ВИНА С ГОСТИ ОТ КЛУБОВЕТЕ НА КОИТО СМЕ СПОНСОРИ. 

 

IV. МЕЖДУНАРОДНА СЛУЖБА

 

 1. СЪТРУДНИЧЕСТВО С РОТАРИ КЛУБ БАД ПИРМОНТ – ГЕРМАНИЯ
 2. СЪТРУДНИЧЕСТВО С РОТАРИ КЛУБ ХАМЕЛН – ГЕРМАНИЯ.
 3. РАЗШИРЯВАНЕ ПРИЯТЕЛСТВОТО С РОТАРИ КЛУБОВЕ ОТ БЪЛГАРИЯ И ДРУГИ ДЪРЖАВИ.
 4. УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА НА РОТАРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ „МЛАДЕЖКИ ОБМЕН” 2010г.

  

 

КОМИСИИ  НА  РК  ПАЗАРДЖИК  ЗА  РОТАРИАНСКАТА 2010 – 2011 Г.

 

 

 1. КОМИСИЯ  ЗА  КЛУБНАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТГ. БОРД:   ТОДОР АТАНАСОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ВЕЛИЧКО ВЕЛИЧКОВ 

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЙОРДАН БОНЧЕВ

                      2. ИВАН ПОПОВ

 

 1. КОМИСИЯ ЗА ПРОЕКТИ ЗА СЛУЖБА 

ОТГ. ЛЮБОМИР КЕЛЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ЯВОР АНАСТАСОВ 

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЙОРДАН БОНЧЕВ

                      2. ЕМИЛ АПОСТОЛОВ

 

 1. КОМИСИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО В РОТАРИ 

ОТГ. БОРД:   ЛИЛИ СТОИЛОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ТРИФОН КОЕВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. МИХАИЛ ОПЪЛЧЕНСКИ

                      2. ХРИСТО ГЕРАСИМОВ

  

 1. КОМИСИЯ ЗА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОТГ.БОРД:   НИНА ЛИСКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   СТОЯН БАБАЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. РУМЕН ЦОНЕВ

                      2. ТОДОР ГЕОРГИЕВ

 

 

 1. КОМИСИЯ ЗА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ

ОТГ. БОРД:   КИТАН КИТЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ПЕТЪР СТОИМЕНОВ 

ЧЛЕНОВЕ:  1. ГЕОРГИ ГЕРОВ

                      2. СТАНИМИР СТАЙКОВ

 

 1. ОТГОВОРНИК ПО ТУРИЗМА – ПЕТЪР ХРИСТОВ

 

 1. ОТГОВОРНИЦИ ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ И АРХИВ НА КЛУБНИЯ ЖИВОТ -        

                                  1. РОСЕН АНТОВ 

                      2. ЗДРАВКО ХРИСТЕВ

 

ROTARY CLUB PAZARDZHIK
District 2482
BULGARIA
Чартиран: 06.12.1994 г., № в РИ 30479

Webmaster: segoviabg@gmail.com