ROTARY CLUB PAZARDZHIK - BULGARIA

MARATHON-Rules

Home
Our purpose
ROTARY MARATHON
MARATHON-Map
MARATHON-Rules
MARATHON-Registration
MARATHON-Results
MARATHON - Photo
Contact Us
Our Projects
Our Program
Members Page
News
Links

ОБИКОЛКА НА ЯЗОВИР БАТАК

 

Състезателни правила за участниците в маратона

Лимитиран брой състезатели - 100

 

Клауза 1

Бланката за участие в състезанието трябва да пристигне в организационния комитет на състезанието до 18 септември в годината на състезанието. Официалният език на състезанието е български и английски. Атлет може да се състезава само ако е одобрен от организационният комитет. Регистрацията за участие се извършва по реда на постъпилите заявления за участие до достигане на лимита от 200 състезателя.

Клауза 2

Бегачите са задължени да представят удостоверения за преминат медицински преглед потвърждаващ, че те са в добро физическо състояние и са способни да вземат участие в обиколката на язовира. Удостоверението на български или английски трябва да бъде заверено до 30 дни преди състезанието

Клауза 3

Бегачите участват в състезанието , поемайки изцяло риска и отговорността за собственото си здраве и трябва да са наясно, че   ще се осигури оказване на медицинска помощ по трасето в достъпните за автомобил места.

Клауза 4

Бегачите одобрени да участват в обиколката на язовир Батак трябва лично да се регистрират в деня на състезанието, на определеното от организаторите време и място.

Клауза 5

Бегачите трябва да дадат, детайлно описание на пункта,  за  който  оставят  пакет

Клауза 6

Бегачите трябва да присъстват на информационната среща преди състезанието в определеното от комитета време и място.

Клауза 7

Забранява се на участниците  да носят плакати, стикери или цветни символи, рекламиращи тях самите или продукти.

Клауза 8

Всички шофьори , бегачи и съдий  трасе, журналисти, телевизионни екипи , медицински екипи, представители на медиите, дипломатически делегации и всякакви други хора, имащи каквато и да е било връзка със състезанието, трябва да бъдат регистрирани преди началото на състезанието и да вземат, всичките си официални разрешения и индифициращи знаци, стикери, за да улеснят правилната индентификация на отделните хора по време на състезанието. Всеки от гореспоменатите, които не спазва тази клауза ще бъде отстранен от състезанието.

Клауза 9

Всички участници,  са задължени да уведомят организационния комитет за своето участие в състезанието. Организационният комитет не поема никаква отговорност за неправилна информация, което може да доведе до изключването им от състезанието.

Клауза 10

Бегачите трябва да се яват на старта поне 1.5 часа преди началото на състезанието. По-късното явяване, може да доведе до изключването на участника от състезанието.

Клауза 11

Бегачите ще бъдат отстранявани от състезанието в следните случаи:

А) При нарушение на която и да е било клауза от правилата на обиколката на язовир Батак

Б) Превишаване на позволеното време на пристигане, на които и да е от контролните пунктове

В) По препоръка на медицинският екип

Клауза 12

Бегачите а са задължени да се запознаят с правилата на състезанието. Всички акредитирани  превозни средства да следват определените от организационния комитет знаци, които ще им помогнат при придвижването. .

Клауза 13

Бегачите могат да се консултират с всеки служител, който носи отличителните белези на организаторите на маратона и да се обърне към него за всеки проблем , отнасящ се за състезанието.

Клауза 14

Бегачите на тяхна отговорност , могат да използват техни собствени предмети по време на състезанието. Тези предмети трябва да бъдат предадени до 60 минути преди старта. Те трябва да бъдат поставени в кутията , надписана с номера на поддържащия пункт, където ще се употребят. Само организаторите, имат право да транспортират поддържащите предмети до съответния пункт.

Клауза 15

Разрешава се на участниците да носят националния флаг на екипа си, всички видове рекламиране на продукти или лозунги са забранени, освен обозначените и разрешени от организационния комитет.

Клауза 16

Бегачите трябва да се състезават по цялото трасе с фланелките, осигурени от организаторите и ясно да показват през цялото време номера си на участие.

Клауза 17

За по-голяма безопасност по трасето се движи в насрещното движение. Организационният комитет може да наруши това правило, ако го счита за необходимо в определени участъци от маршрута.

Клауза 18

Бегачите решили да се оттеглят от състезанието , трябва да предадат номера си на участие на представител на организаторите на  най-близкия  съдийски  пунк.

Клауза 19

Бегачите могат да получат помощ,  при поискване  на всеки от пунктовете по трасето от организационния медицински екип на обиколката на язовир Батак , отговарящ за състезанието, ако го сметнат за необходимо. 

Клауза 20

Бегачите могат да съобщят за всяко нарушение на определените от комитета правила  лично  или  чрез друг участник . Зявлението трябва да бъде направено в писмен или устен вид, чрез организатор на някой от основните проверовачни пунктове а само устно на най-близкия пункт. Такса  за  подаване  на заявление 50 лв.1  която  се  заплаща  на  касиера  в  момента  на  подаване  на  заявлението.

Клауза 21

Бегачите не могат да се качват на каквото и да е било превозно средство по време на състезанието. Превозването или преминаването  чрез превозно средство,  е строго забранено. Всяко нарушение на това правило ще доведе до незабавното дисквалифициране на участието  им.

Клауза 22

Бегачите трябва да се подържат към определения маршрут. Ако по каквато и да е причина излязат извън неговите граници, те трябва незабавно да се върнат до предишния проверителен пункт, преди да продължат състезанието. Те не могат да се присъединят отново към трасето на състезанието, от там където са го напуснали. Превозването до предишния пункт, може да бъде разрешено само чрез ораганизазатор на обиколката на язовир Батак.

Клауза 23

Състезанието заема място в духа на спортменството. За да се запазят стандартите и духа на състезаниието, бегачите трябва през цялото време да показват безукорно поведение, спортменство и да се придържат към олимпийския дух.

Клауза 24

За сигурността и защитата на участниците, всички допуснати превозни средства  за  движение  по  трасето, трябва да бъдат карани със специални стикери и с ниска скорост.  Това  се  налага най-вече при прашни пътища.

Клауза 25

Превозни средства, превозващи, видеорепортери, фотожурналисти, опрератори и журналисти, трябва да следват трасето и да се придържат на безопасно за бегачите растояние, за да не ги ударят или за да не могат да им помагат. Всякакви нарушения ще доведат до отстраняването на превозното средство от състезанието и отнемането на правата на пътниците.

 

Клауза 26

Забранено е за бегачите да носят радио, радиокасетофони или дискмени, МР3.

Клауза 27

Бегачите,  които  продължават  състезанието , са задължени да напуснат пункта , преди изтичането на определеното за преминаване време. В противен случай те ще бъат дисквалифицирани от състезанието. Нарушаването на това правило ще е основание за забрана за участие в следващата обиколка на язовир Батак.

Клауза 28

При инзвънредни обстоятелства (поправки на пътя, опасност за бегачите, неблагоприятни климатични условия и други) всеки проверовачен и подържащ пункт може да бъде преместен без предварително да бъде съобщено за новото му разположение, различно от обявеното.

Клауза 29

Организаторите на обиколката на язовир Батак не поемат отговорност или задължение към бегач, които продължава да се движи по трасето след превишаване на определеното контролно време. Ако атлетът продълтжи да бяга по трасето, той поема изцяло отговорността за това си решение.

Клауза 30

По време на състезанието , организаторите  осигуряват нужните леки закуски и освежаващи напитки. Поради факта, че може да има атлети от много страни със различни хранителни навици те могат да консумират специфична храна. Това може да се съгласуват с ръководителите на всяка делегация, така че специалната храна ще може да бъде консумирана на тяхна отговорност.

Клауза 31

Бегачите, , участници в състезанието тряба да съблюдават , горепосочените правила и клаузи, както и всякакви допълнителни инструкции , давани от координаторите на състезанието или от организаторите.

Клауза 32

Бегачи , напуснали веднъж състезанието не се допускат повторно на трасето, като такива и ще бъдат превозени от официалните превозни средства, предназначени за състезанието, до финала, където ще престоят до финала на контролното време. Акo решат да бъдат превозени със собстени превозни средства, те трябва да го декларират на образец бланка за отказ. Ако бегачите нарушат това , няма да бъдат допуснати до свледващи участия в обиколката на язовир Батак.

Клауза 33

Финалът на състезанието е мястото на старта на Цигов Чарк. Бегачите се считат , че са приключили състезанието, когато пресекат старт-финалната линия в определения лимит от време.

Клауза 34

Всякакви отклонения от установените правила, ще бъат разрешавани на място от упълномощения за това организатор например , коминданта  и гл.  съдия  на състезанието.

Клауза 35

Писмени възражения за нарушения на която и да е клауза от правилата ще бъдат разглеждани от съдийската комиия на главния съдия на финала до 30 минути след лимитно определеното финално време в диня на прключването на състезанието.

Клауза 36

Всички бегачи, които завършат състезанието са задължени да присъстват на церемониите по връчването на наградите. Ако специална униформа е раздадена от организаторите на обиколката на язовир Батак , то тя трябва да се носи на церемониите. Ако не е възможно за бегча да присъства на церемониите той трябва предварително уведоми комитете за това.

Клауза 37

При поискване, организаторите издават документ за успешно завършено състезание за предварително заявените дистанции от 5, 10, 20 и 41 км, ако се преминат в определените лимитирани за тях времена.

Клауза 38

Участниците заплащат такса от 10лв. за всички обявени дистанции на състезанието.

 

Enter supporting content here

ROTARY CLUB PAZARDZHIK
District 2482
BULGARIA
Чартиран: 06.12.1994 г., № в РИ 30479

Webmaster: segoviabg@gmail.com