ROTARY CLUB PAZARDZHIK - BULGARIA

Our purpose

Home
Our purpose
ROTARY MARATHON
MARATHON-Map
MARATHON-Rules
MARATHON-Registration
MARATHON-Results
MARATHON - Photo
Contact Us
Our Projects
Our Program
Members Page
News
Links

2006c_lg.gif

 

Цел на Ротари е да насърчава и поощрява идеала за служене на обществото като една достойна инициатива и в частност да насърчава и поощрява:

ПЪРВО: Разширяването на запознанствата като възможност за служба.

ВТОРО: Високи етични стандарти в бизнеса и професията, признаване ценността на всички полезни длъжности и въздигане професията на всеки ротарианец като възможност да служи на обществото.

ТРЕТО: Прилагане на идеала за служене в личния, служебния и обществен живот на всеки ротарианец.

ЧЕТВЪРТО: Напредък в международното разбирателство, добронамереност и мир чрез световно другарство между бизнесмени и професионалисти обединени от идеала за служене.

pokana1.jpg

 

От 70 години (от 1927), програмата на Ротари се изпълнява по четири Пътя на служене (в началото наречени канали). Тези пътища – служене на клуба, професията, обществото и международните отношения – най-добре отразяват четирите части на Целта на Ротари.

Служенето на клуба включва сфера на дейности, които ротарианците предприемат в поддръжка на своя клуб, като служба в комитети, предлагане на личности за членове, спазване на изискванията за присъствие.

Професионалното служене се фокусира върху възможността, която ротарианците имат, да представят техните професии, както и техните усилия да насърчават осведомяването по професионални въпроси и постигането на високи етични стандарти в бизнеса. В продължение на десетилетия ротарианците прилагат четиристранния тест в техните бизнес и лични отношения, а в последните години Декларацията на ротарианците в бизнеса или професията дава израз на тяхното отношение да подобрят условията на работните им места. Започвайки от предлагане на напътствия за кариерата в гимназиите, до търсене на пътища за подобряване на условията на работното място, ротарианците и техните клубове са ангажирани в много и различни видове професионално служене.

Служенето на обществото включва тези дейности, които ротарианците предприемат за да подобрят качеството на живота в обществото, в което живеят. Много от официалните ротариански програми са предназначени да отговорят на потребностите на обществото, независимо дали се отнася до разпространение на грамотността, помощ на възрастни или инвалиди, борба срещу насилието в градовете или предоставяне на възможности за развитие на местната младеж.

Международната служба обхваща дейностите, които ротарианците предприемат за напредъка на международното разбирателство, добронамереност и мир. Разпространението на Ротари клубовете по земното кълбо позволява съгласуването на ротарианската подкрепа на хуманитарните усилия по целия свят.

 

 

Едно от най-широко разпространените и цитирани изявления на бизнес етиката в света е ротарианският Четиристранен тест. Той е създаден от ротарианеца Хърбърт Е. Тейлър през 1932 г. , когато е бил помолен да се грижи за фирма, която щяла да банкрутира. Тейлър потърсил начин да запази мъчещата се компания, затънала във финансови трудности, предизвикани от депресията. Той съставил етичен кодекс от 24 думи за всички служители, който те трябвало да следват в техния бизнес и професионален живот. Четиристранният тест станал ръководство при продажбите, производството, рекламата и всички отношения с дилъри и клиенти, а компанията оцеляла благодарение на тази проста философия.

Хърб Тейлър станал президент на Ротари Интернешънъл през 1954 – 55 г. Четиристранният тест е бил адаптиран за Ротари през 1943, преведен на повече от сто езика и публикуван по стотици начини.

За нещата, които мислим, казваме или правим:

  1. Това ли е истината?
  2. Справедливо ли е за всички, които засяга?
  3. Ще създаде ли то добронамереност и по-добри приятелства?
  4. Ще бъде ли от полза за всички, които засяга?

ROTARY CLUB PAZARDZHIK
District 2482
BULGARIA
Чартиран: 06.12.1994 г., № в РИ 30479

Webmaster: segoviabg@gmail.com